VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» δ.τ VETO A.E. 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68634/01ΑΤ/Β/09/320 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας « VETO ΜΕΣΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»  σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας, που βρίσκεται στο 17ο ΧΛΜ.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη 4η χρήση εκκαθάρισης 2015 (31/12/2014 - 30/12/2015) καθώς και της Έκθεσης των Εκκαθαριστών για την ανωτέρω χρήση. 

2. Απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2015. 

3.Προτάσεις ανακοινώσεις. 


Oι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετόχων και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων. 


Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Πρόσκληση Γ.Σ. 2013

Πρόσκληση Γ.Σ. 2014